Thông báo

Icon
Error

11 Trang«<91011
Dữ liệu Metastock năm 2019
Hà Đăng Huy
#201 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 06:04:54(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 09/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DMC
EMS
HJS
MCT
SB1
SC5
Hà Đăng Huy
#202 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 05:18:10(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 10/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HAD
TDC
Hà Đăng Huy
#203 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 05:33:40(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 11/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ALT
CIA
SNC
VAV
Hà Đăng Huy
#204 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 05:10:31(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 12/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APP
BSH
Hà Đăng Huy
#205 Đã gửi : 13/09/2019 lúc 05:34:23(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 13/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTT
CTS
DNC
HCC
HD8
SPC
Hà Đăng Huy
#206 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 05:29:09(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 16/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ADP
VNM
Hà Đăng Huy
#207 Đã gửi : 17/09/2019 lúc 05:45:54(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 17/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DAR
HVX
NAP
PMP
PWS
WSB
YBM
Client36963
#208 Đã gửi : 18/09/2019 lúc 08:55:00(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 17/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DAR
HVX
NAP
PMP
PWS
WSB
YBM

Bị lỗi 404 - File or directory not found. ad ơi, check lại giúp nhé, tks!
Hà Đăng Huy
#209 Đã gửi : 18/09/2019 lúc 06:02:13(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 18/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNN
MBB
SHP
Hà Đăng Huy
#210 Đã gửi : 19/09/2019 lúc 05:50:55(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 19/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BXH
DHN
DLT
GLT
L62
NST
PPS
SGR
TGP
TLG
UPC
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
11 Trang«<91011
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.