Thông báo

Icon
Error

6 Trang«<456
Dữ liệu Metastock năm 2019
Hà Đăng Huy
#101 Đã gửi : 26/04/2019 lúc 05:19:51(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 26/04/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BSD
DHT
DPP
FHN
HUG
IST
TDS
VIM
Hà Đăng Huy
#102 Đã gửi : 02/05/2019 lúc 05:24:14(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 02/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAV
GDT
MND
QST
VDN
Hà Đăng Huy
#103 Đã gửi : 03/05/2019 lúc 05:25:38(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 03/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BRC
CNC
DP3
SIC
Hà Đăng Huy
#104 Đã gửi : 06/05/2019 lúc 05:30:09(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 06/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DM7
HHR
HTG
Hà Đăng Huy
#105 Đã gửi : 07/05/2019 lúc 05:14:11(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 07/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNN
FTS
ST8
VCW
VGT
Hà Đăng Huy
#106 Đã gửi : 08/05/2019 lúc 05:18:02(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 08/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPH
DGC
DPG
MIG
PPH
SGH
VDT
VWS
Hà Đăng Huy
#107 Đã gửi : 09/05/2019 lúc 05:23:29(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 09/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BLI
DNL
FOC
HLS
HPW
LDG
NDT
PIS
PSC
PVI
QNS
QNU
SDG
TTP
TVD
VCM
VNC
VQC
Hà Đăng Huy
#108 Đã gửi : 10/05/2019 lúc 06:32:42(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 10/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGX
BAL
DAP
KHS
USD
Hà Đăng Huy
#109 Đã gửi : 13/05/2019 lúc 05:52:31(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 13/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTW
CKA
CVT
DC4
EAD
PKR
VFG
Hà Đăng Huy
#110 Đã gửi : 14/05/2019 lúc 05:35:51(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 14/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AFX
BGW
BMG
BMN
BNW
BTU
BVN
FHS
HBC
HLB
MTP
PME
QBR
SGS
SSU
TCW
TIP
TTD
UMC
Hà Đăng Huy
#111 Đã gửi : 15/05/2019 lúc 05:39:57(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 15/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CLC
CMN
HDM
HMC
HOT
HPU
INN
MTC
MTS
PPY
TMC
VSI
Hà Đăng Huy
#112 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 05:49:52(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 16/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDF
C21
CNN
HC3
HPD
MQB
NDP
SAS
SBA
SBD
SKH
TDN
THS
VCA
VCI
VDS
VMA
X20
Hà Đăng Huy
#113 Đã gửi : 17/05/2019 lúc 05:33:34(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 17/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACS
ADS
APF
AVC
BMC
BT1
CCR
DVW
FPT
MCF
PPC
QSP
SIV
TDB
TDW
THB
VHC
VRE
Hà Đăng Huy
#114 Đã gửi : 20/05/2019 lúc 06:15:52(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 20/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AST
PJT
RTS
SEB
X26
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang«<456
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.