Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<12131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#264 Đã gửi : 23/11/2015 lúc 03:44:59(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

COM
Phòng Môi Giới
#265 Đã gửi : 24/11/2015 lúc 03:37:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#266 Đã gửi : 25/11/2015 lúc 04:01:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HHC
NDX
Phòng Môi Giới
#267 Đã gửi : 26/11/2015 lúc 04:20:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBT
HDC
HSG
LIG
NSC
SSC
LƯỜNG THỊ PHƯƠNG MINH
#268 Đã gửi : 26/11/2015 lúc 09:41:46(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Dữ liệu ngày 26/11 thiếu cp BT6.

Tks!
Phòng Môi Giới
#270 Đã gửi : 27/11/2015 lúc 03:46:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 27/11/2015:

ARM
CCL
DAE
HAD
Phòng Môi Giới
#269 Đã gửi : 27/11/2015 lúc 05:18:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Originally Posted by: Client36963 Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 26/11 thiếu cp BT6.

Tks!


Cảm ơn bác đã góp ý, FPTS sẽ bổ sung dữ liệu sớm ạ
Phòng Môi Giới
#271 Đã gửi : 30/11/2015 lúc 04:04:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TLG
TVC
Phòng Môi Giới
#272 Đã gửi : 01/12/2015 lúc 04:33:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTT
NDN
Phòng Môi Giới
#273 Đã gửi : 02/12/2015 lúc 04:01:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LIX
Phòng Môi Giới
#274 Đã gửi : 03/12/2015 lúc 04:10:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KTS
PCE
TH1
Phòng Môi Giới
#275 Đã gửi : 04/12/2015 lúc 03:39:07(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CCI
TBC
Phòng Môi Giới
#276 Đã gửi : 07/12/2015 lúc 03:51:10(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CSM
HVA
PAC
Phòng Môi Giới
#277 Đã gửi : 08/12/2015 lúc 04:14:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHT
SRC
Phòng Môi Giới
#278 Đã gửi : 09/12/2015 lúc 03:59:25(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LAS
TCT
TIX
VAF
VCS
Phòng Môi Giới
#279 Đã gửi : 10/12/2015 lúc 04:12:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#280 Đã gửi : 11/12/2015 lúc 03:55:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ALT
NTL
PLC
Phòng Môi Giới
#281 Đã gửi : 14/12/2015 lúc 03:44:09(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#282 Đã gửi : 15/12/2015 lúc 04:34:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#283 Đã gửi : 16/12/2015 lúc 03:40:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPC
MAS
PGD
PGI
STG
THG
TRC
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (43)
15 Trang«<12131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.