Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<678910>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#142 Đã gửi : 23/07/2014 lúc 03:52:48(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

CLL
CVT
FLC
HHS
PPC
SSC
Phòng Môi Giới
#143 Đã gửi : 24/07/2014 lúc 03:44:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

HVT
PVS
S55
Phòng Môi Giới
#144 Đã gửi : 25/07/2014 lúc 03:51:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

ABT
AGR
DBM
SC5
SD9
Phòng Môi Giới
#145 Đã gửi : 28/07/2014 lúc 03:38:14(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DMC
PVC
VCG
Phòng Môi Giới
#146 Đã gửi : 29/07/2014 lúc 03:39:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

DPR
LSS
SJE
STG
Phòng Môi Giới
#147 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 03:48:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#148 Đã gửi : 31/07/2014 lúc 03:51:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/07/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#149 Đã gửi : 01/08/2014 lúc 04:08:37(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

INC
VFC
QTC
MTH
Phòng Môi Giới
#150 Đã gửi : 04/08/2014 lúc 03:37:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

PAC
Phòng Môi Giới
#151 Đã gửi : 05/08/2014 lúc 04:10:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DLG
Phòng Môi Giới
#152 Đã gửi : 06/08/2014 lúc 03:42:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

APC
BTT
DC4
DHC
DIC
VIC
VNT
Phòng Môi Giới
#153 Đã gửi : 07/08/2014 lúc 04:45:01(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

JVC
Phòng Môi Giới
#154 Đã gửi : 08/08/2014 lúc 03:31:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

ASP
BID
HTC
L14
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#156 Đã gửi : 11/08/2014 lúc 03:48:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#157 Đã gửi : 12/08/2014 lúc 03:45:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh

PJC
Phòng Môi Giới
#158 Đã gửi : 13/08/2014 lúc 03:40:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

HBC
HMH
HTL
HVG
NNC
PDN
SCJ
SVI
VFR
VGP
VNM
Phòng Môi Giới
#159 Đã gửi : 14/08/2014 lúc 03:58:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#160 Đã gửi : 15/08/2014 lúc 03:45:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

GLT
PIT
Phòng Môi Giới
#161 Đã gửi : 18/08/2014 lúc 03:49:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

COM
LGC
SDP
TVD
Phòng Môi Giới
#162 Đã gửi : 19/08/2014 lúc 04:15:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
14 Trang«<678910>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.