Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 30/12/2016 lúc 03:43:32(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 30/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMP
DRL
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 29/12/2016 lúc 03:41:35(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 29/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPC
DAD
DGW
LSS
PPC
S4A
SED
TIC
TLH
TMP
V12
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 28/12/2016 lúc 03:39:56(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 28/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SHB
TTH
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 27/12/2016 lúc 03:41:52(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 27/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HCM
HMH
QHD
SMC
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 26/12/2016 lúc 03:53:33(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 26/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CII
SAB
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 23/12/2016 lúc 04:03:11(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 23/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SJE
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 22/12/2016 lúc 04:03:18(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 22/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
GAS
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 21/12/2016 lúc 05:19:15(UTC)
 
Originally Posted by: Client89972 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 21/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Tiếp tục lỗi cổ phiếu nhảy sàn bạn ơi.


Em đã sửa, bác vào lấy lại giúp em
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 21/12/2016 lúc 05:18:00(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 21/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh


NT2
SDN
TIP
VMC
TRẦN VIỆT HÀ Đã gửi: 21/12/2016 lúc 05:01:59(UTC)
 
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 21/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Tiếp tục lỗi cổ phiếu nhảy sàn bạn ơi.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.