Thông báo

Icon
Error

5 Trang<12345>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2024
HÀ ĐĂNG HUY
#41 Đã gửi : 07/03/2024 lúc 05:31:41(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VDP
DNC
STC
HÀ ĐĂNG HUY
#42 Đã gửi : 11/03/2024 lúc 05:36:22(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 8/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NTH
SDN
SHP
HÀ ĐĂNG HUY
#43 Đã gửi : 11/03/2024 lúc 05:36:37(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#44 Đã gửi : 12/03/2024 lúc 05:26:13(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#45 Đã gửi : 13/03/2024 lúc 05:30:23(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTP
CII
DSN
EBS
LAF
NT2
HÀ ĐĂNG HUY
#46 Đã gửi : 14/03/2024 lúc 05:30:46(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 14/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VNM
PNJ
SMN
HÀ ĐĂNG HUY
#47 Đã gửi : 15/03/2024 lúc 05:32:26(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 15/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAP
LBM
PMC
COM
HÀ ĐĂNG HUY
#48 Đã gửi : 18/03/2024 lúc 05:43:35(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 18/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
ADP
THG
LHC
PJC
STP
TPH
WCS
NDP
HÀ ĐĂNG HUY
#49 Đã gửi : 19/03/2024 lúc 05:31:12(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 19/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACE
ADC
PPP
VNL
HÀ ĐĂNG HUY
#50 Đã gửi : 20/03/2024 lúc 05:33:35(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 20/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DP3
KHP
SDC
HÀ ĐĂNG HUY
#51 Đã gửi : 21/03/2024 lúc 05:26:48(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CMF
GMH
HÀ ĐĂNG HUY
#52 Đã gửi : 22/03/2024 lúc 05:30:53(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PGS
NBE
TMW
HÀ ĐĂNG HUY
#53 Đã gửi : 25/03/2024 lúc 05:28:07(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 25/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VTC
HÀ ĐĂNG HUY
#54 Đã gửi : 26/03/2024 lúc 05:30:15(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 26/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HJS
HÀ ĐĂNG HUY
#55 Đã gửi : 27/03/2024 lúc 05:27:36(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTC
HÀ ĐĂNG HUY
#56 Đã gửi : 28/03/2024 lúc 05:46:18(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CCM
TRẦN THỊ NHƯ TRANG
#57 Đã gửi : 29/03/2024 lúc 08:47:41(UTC)

Cảm ơn: 71 lần
tongue không tải về được add ơi
HÀ ĐĂNG HUY
#58 Đã gửi : 29/03/2024 lúc 05:28:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/03/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#59 Đã gửi : 01/04/2024 lúc 05:33:53(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 01/04/2024

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GIC
VGR
TRẦN THỊ NHƯ TRANG
#61 Đã gửi : 01/04/2024 lúc 06:00:59(UTC)

Cảm ơn: 71 lần
nhờ add check lại nguyên nhân cả tháng nay không tải dữ liệu về được, trước thì còn tải được
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang<12345>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.