Thông báo

Icon
Error

14 Trang123>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2021
HÀ ĐĂNG HUY
#1 Đã gửi : 04/01/2021 lúc 05:26:17(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 04/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NHT
PRE
QPH
VEA
HÀ ĐĂNG HUY
#3 Đã gửi : 05/01/2021 lúc 05:27:43(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C47
DBT
DNC
DRL
HAM
QHD
VNM
VXT
HÀ ĐĂNG HUY
#4 Đã gửi : 06/01/2021 lúc 05:40:03(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 06/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BWE
HMH
MBB
SMA
HÀ ĐĂNG HUY
#6 Đã gửi : 07/01/2021 lúc 05:19:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SMN
THP
VSH
HÀ ĐĂNG HUY
#7 Đã gửi : 08/01/2021 lúc 05:36:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 08/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHP
DNT
PPY
TPS
HÀ ĐĂNG HUY
#8 Đã gửi : 11/01/2021 lúc 07:51:39(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMV
BWS
DPH
HNP
NJC
NSC
SDG
TCM
VCG
ĐỖ ĐĂNG VŨ LINH
#9 Đã gửi : 11/01/2021 lúc 07:59:29(UTC)

Cảm ơn: 4 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 11/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMV
BWS
DPH
HNP
NJC
NSC
SDG
TCM
VCG

không down được ad ơi
HÀ ĐĂNG HUY
#11 Đã gửi : 12/01/2021 lúc 05:24:35(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

A32
BSP
TLG
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#10 Đã gửi : 12/01/2021 lúc 05:39:39(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Originally Posted by: Client56228 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 11/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMV
BWS
DPH
HNP
NJC
NSC
SDG
TCM
VCG

không down được ad ơi


Bác vào down lại giúp em nhé
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#12 Đã gửi : 13/01/2021 lúc 05:24:49(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMJ
CDP
NTL
VŨ HỮU TÀI
#13 Đã gửi : 14/01/2021 lúc 12:53:31(UTC)

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 13/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMJ
CDP
NTL


Mãi mới tải được file về thì dữ liệu có vấn đề. Bác chủ xem lại giúp dữ liệu Upcom từ 8/1/2021 nha, nhầm sang HNX thì phải.
HÀ ĐĂNG HUY
#14 Đã gửi : 14/01/2021 lúc 05:40:10(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 14/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HU1
ICT
MSB
TIP
HÀ ĐĂNG HUY
#15 Đã gửi : 15/01/2021 lúc 05:53:57(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 15/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EVG
NBT
SAM
SDN
STC
XDH
HÀ ĐĂNG HUY
#16 Đã gửi : 18/01/2021 lúc 05:19:02(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 18/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FMC
VDS
HÀ ĐĂNG HUY
#17 Đã gửi : 19/01/2021 lúc 05:43:00(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 19/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BSH
HVH
KPF
PHN
TRA
HÀ ĐĂNG HUY
#18 Đã gửi : 20/01/2021 lúc 05:18:14(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 20/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNW
NVL
TNG
TVB
VNF
HÀ ĐĂNG HUY
#19 Đã gửi : 21/01/2021 lúc 05:51:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCG
BST
CMV
HIG
HTC
NSL
S4A
TN1
TOW
TUG
HÀ ĐĂNG HUY
#20 Đã gửi : 22/01/2021 lúc 05:23:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
HÀ ĐĂNG HUY
#21 Đã gửi : 25/01/2021 lúc 05:24:28(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 25/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAV
DPM
DVP
HDG
IBD
HÀ ĐĂNG HUY
#22 Đã gửi : 26/01/2021 lúc 05:29:01(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 26/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPW
GND
VWS
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
14 Trang123>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.