Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<12131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2020
HÀ ĐĂNG HUY
#263 Đã gửi : 04/12/2020 lúc 05:29:38(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 04/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FCN
RCL
THD
VCS
HÀ ĐĂNG HUY
#264 Đã gửi : 07/12/2020 lúc 05:21:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CVN
KIP
PBC
RTB
THB
NGUYỄN VĂN THÌN
#265 Đã gửi : 08/12/2020 lúc 09:10:26(UTC)

Dữ liệu ngày 07/12/2020 sai giá mở cửa. Toàn bộ bằng giá đóng cửa.
NGUYỄN VĂN THÌN
#266 Đã gửi : 08/12/2020 lúc 09:11:14(UTC)

Dữ liệu ngày 07/12/2020 sai giá mở cửa. Toàn lấy bằng giá đóng cửa.
HÀ ĐĂNG HUY
#267 Đã gửi : 08/12/2020 lúc 05:30:07(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 08/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PNJ
TMG
HÀ ĐĂNG HUY
#268 Đã gửi : 09/12/2020 lúc 05:14:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 09/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTI
DTB
IN4
PHR
HÀ ĐĂNG HUY
#269 Đã gửi : 10/12/2020 lúc 05:28:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 10/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BNA
BTV
CEG
MVC
NSS
PGI
TVB
HÀ ĐĂNG HUY
#270 Đã gửi : 11/12/2020 lúc 05:22:29(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#271 Đã gửi : 14/12/2020 lúc 05:18:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 14/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DGC
HBC
NLG
SCS
SEB
TA6
TTL
HÀ ĐĂNG HUY
#272 Đã gửi : 15/12/2020 lúc 06:06:45(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 15/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAV
PDT
PGC
SPH
TR1
HÀ ĐĂNG HUY
#273 Đã gửi : 16/12/2020 lúc 05:31:19(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 16/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PLC
TFC
TMS
TQN
HÀ ĐĂNG HUY
#274 Đã gửi : 17/12/2020 lúc 05:36:38(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 17/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BRR
CLH
CTG
DPR
KDC
MH3
MSN
TRC
VGG
VIR
HÀ ĐĂNG HUY
#275 Đã gửi : 18/12/2020 lúc 05:26:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 18/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDG
GHC
HPD
HTI
PCC
PPC
UIC
VŨ HỮU TÀI
#276 Đã gửi : 21/12/2020 lúc 12:15:10(UTC)

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 18/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDG
GHC
HPD
HTI
PCC
PPC
UIC

Xin hỏi bạn Huy:
1. Sau khi bạn post file lên bạn có thử tải về không?
2. Bạn có biết cách nén các file nó lại, để người dùng thuận tiện trong việc tải về không?
HÀ ĐĂNG HUY
#277 Đã gửi : 21/12/2020 lúc 05:16:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KTL
NKG
VCB
HÀ ĐĂNG HUY
#278 Đã gửi : 22/12/2020 lúc 05:29:22(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ICN
SMB
VCI
HÀ ĐĂNG HUY
#279 Đã gửi : 23/12/2020 lúc 05:35:06(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 23/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FOX
TLP
HÀ ĐĂNG HUY
#280 Đã gửi : 24/12/2020 lúc 05:24:48(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 24/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CDC
CMD
DVC
HND
MDN
VCC
HÀ ĐĂNG HUY
#281 Đã gửi : 25/12/2020 lúc 05:20:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 25/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APF
CTF
GLT
SCI
HÀ ĐĂNG HUY
#282 Đã gửi : 28/12/2020 lúc 05:23:51(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/12/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMS
KOS
MCM
TLD
XMC
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (10)
15 Trang«<12131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.