Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<1112131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2019
HÀ ĐĂNG HUY
#244 Đã gửi : 25/10/2019 lúc 05:11:37(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 25/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IDI
NTP
PTH
HÀ ĐĂNG HUY
#245 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 05:49:48(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#246 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 05:46:21(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ASM
TỪ MINH QUANG
#247 Đã gửi : 30/10/2019 lúc 01:14:05(UTC)


Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Huy gửu lại giùm dũ liệu 28/10/2019. Dữ liệu bị lỗi. Tks
HÀ ĐĂNG HUY
#248 Đã gửi : 30/10/2019 lúc 05:23:04(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 30/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBT
MVC
HÀ ĐĂNG HUY
#249 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 05:33:03(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 31/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACL
HU3
SCS
HÀ ĐĂNG HUY
#250 Đã gửi : 01/11/2019 lúc 05:23:23(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 01/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#251 Đã gửi : 04/11/2019 lúc 05:47:12(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 04/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGX
APC
LBM
TNP
HÀ ĐĂNG HUY
#252 Đã gửi : 05/11/2019 lúc 05:40:45(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GMD
PHN
TDB
VLG
HÀ ĐĂNG HUY
#253 Đã gửi : 06/11/2019 lúc 05:33:55(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 06/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SSC
TỪ MINH QUANG
#254 Đã gửi : 07/11/2019 lúc 07:49:59(UTC)


Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 06/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SSC


Mod kiểm tra lại dữ liệu giúp.
Lỗi Error 404 - File or directory not found.
HÀ ĐĂNG HUY
#255 Đã gửi : 07/11/2019 lúc 05:29:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BID
LGL
MPY
NNC
NGUYỄN VĂN THÌN
#256 Đã gửi : 08/11/2019 lúc 07:47:39(UTC)

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 07/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BID
LGL
MPY
NNC


404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
HÀ ĐĂNG HUY
#257 Đã gửi : 08/11/2019 lúc 05:15:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Originally Posted by: Client104038 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 07/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BID
LGL
MPY
NNC


404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


Bên em đang kiểm tra và khác phục, lúc nào được em sẽ báo ngay ạ
HÀ ĐĂNG HUY
#258 Đã gửi : 08/11/2019 lúc 05:16:23(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 08/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SFN
TTD
VC3
TỪ MINH QUANG
#259 Đã gửi : 08/11/2019 lúc 06:35:52(UTC)


Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 08/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SFN
TTD
VC3


404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
HÀ ĐĂNG HUY
#261 Đã gửi : 11/11/2019 lúc 06:17:13(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHA
HT1
IDC
TCO
HÀ ĐĂNG HUY
#260 Đã gửi : 11/11/2019 lúc 06:17:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Originally Posted by: Client16236 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 08/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SFN
TTD
VC3


404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


Bác thử lại giúp em xem được chưa ạ
HÀ ĐĂNG HUY
#262 Đã gửi : 12/11/2019 lúc 05:39:16(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/11/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LHC
NGUYỄN HOÀNG TUÂN
#230 Đã gửi : 13/11/2019 lúc 10:06:42(UTC)

Cảm ơn: 115 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 11/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HD2
MGG
SHA
SNZ
VHF


AD Huy ơi sao file SNZ mở ra không có thông tin gì hết vậy
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
15 Trang«<1112131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.