Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<13141516>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
HÀ ĐĂNG HUY
#273 Đã gửi : 02/12/2016 lúc 03:57:25(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 24/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOMdữ liệu ngày 24/11 ko có dữ liệu của những cổ phiếu điều chỉnh, như DRC, LAS ....

các bạn bổ sung giúp dữ liệu điều chỉnh này nhé! tks


Bác vào topic dữ liệu toàn bộ giúp em nhé, trong đó có đủ dữ liệu các mã đã điều chỉnh http://ezdiscuss.fpts.com.vn/ya...u-Metastock-toan-bo.aspx
HÀ ĐĂNG HUY
#286 Đã gửi : 05/12/2016 lúc 04:33:41(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/12/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
IDV
NTP
TCH
VPS
HÀ ĐĂNG HUY
#287 Đã gửi : 06/12/2016 lúc 04:04:51(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/12/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PVS
DƯƠNG QUỐC BẢO
#274 Đã gửi : 06/12/2016 lúc 06:50:19(UTC)

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 24/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOMdữ liệu ngày 24/11 ko có dữ liệu của những cổ phiếu điều chỉnh, như DRC, LAS ....

các bạn bổ sung giúp dữ liệu điều chỉnh này nhé! tks


Bác vào topic dữ liệu toàn bộ giúp em nhé, trong đó có đủ dữ liệu các mã đã điều chỉnh http://ezdiscuss.fpts.com.vn/ya...u-Metastock-toan-bo.aspx


mình hiểu rùi, nhưng:
ban quản trị ơi, nếu ko phiền thì mất một chút thời gian gửi giúp cho mình dữ liệu điều chỉnh của những cổ phiến GDKHQ ngày 24/11/2016 như DRC, LAS, ... !

CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
HÀ ĐĂNG HUY
#288 Đã gửi : 07/12/2016 lúc 03:57:34(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/12/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DQC
DST
HHC
KTS
LGL
SDG
ST8
TLG
HÀ ĐĂNG HUY
#275 Đã gửi : 07/12/2016 lúc 04:18:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 24/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOMdữ liệu ngày 24/11 ko có dữ liệu của những cổ phiếu điều chỉnh, như DRC, LAS ....

các bạn bổ sung giúp dữ liệu điều chỉnh này nhé! tks


Bác vào topic dữ liệu toàn bộ giúp em nhé, trong đó có đủ dữ liệu các mã đã điều chỉnh http://ezdiscuss.fpts.com.vn/ya...u-Metastock-toan-bo.aspx


mình hiểu rùi, nhưng:
ban quản trị ơi, nếu ko phiền thì mất một chút thời gian gửi giúp cho mình dữ liệu điều chỉnh của những cổ phiến GDKHQ ngày 24/11/2016 như DRC, LAS, ... !

CẢM ƠN RẤT NHIỀU!


Bác vào mục ngày 24/11 dưới đây lấy dữ liệu giúp em nhé

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 24/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BFC
DRC
DVP
KHP
LAS
PCE
TIX

HÀ ĐĂNG HUY
#289 Đã gửi : 08/12/2016 lúc 03:57:36(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/12/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NLG
VCC
DƯƠNG QUỐC BẢO
#276 Đã gửi : 08/12/2016 lúc 06:45:09(UTC)

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 24/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOMdữ liệu ngày 24/11 ko có dữ liệu của những cổ phiếu điều chỉnh, như DRC, LAS ....

các bạn bổ sung giúp dữ liệu điều chỉnh này nhé! tks


Bác vào topic dữ liệu toàn bộ giúp em nhé, trong đó có đủ dữ liệu các mã đã điều chỉnh http://ezdiscuss.fpts.com.vn/ya...u-Metastock-toan-bo.aspx


mình hiểu rùi, nhưng:
ban quản trị ơi, nếu ko phiền thì mất một chút thời gian gửi giúp cho mình dữ liệu điều chỉnh của những cổ phiến GDKHQ ngày 24/11/2016 như DRC, LAS, ... !

CẢM ƠN RẤT NHIỀU!


Bác vào mục ngày 24/11 dưới đây lấy dữ liệu giúp em nhé

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 24/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BFC
DRC
DVP
KHP
LAS
PCE
TIXtks ban quản trị nhiều!
HÀ ĐĂNG HUY
#290 Đã gửi : 09/12/2016 lúc 05:16:41(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ARM
DHP
NHC
PHC
HÀ ĐĂNG HUY
#291 Đã gửi : 12/12/2016 lúc 04:21:58(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

CAV
SJD
HÀ ĐĂNG HUY
#292 Đã gửi : 13/12/2016 lúc 04:02:17(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

TCT
HÀ ĐĂNG HUY
#293 Đã gửi : 14/12/2016 lúc 04:04:29(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TBC
HÀ ĐĂNG HUY
#294 Đã gửi : 15/12/2016 lúc 03:55:00(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

COM
G20
PJT
HÀ ĐĂNG HUY
#295 Đã gửi : 16/12/2016 lúc 03:55:04(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GDT
IMP
SCR
SRC
VCM
HÀ ĐĂNG HUY
#296 Đã gửi : 19/12/2016 lúc 03:50:04(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 19/12:

LDP
SEB
HÀ ĐĂNG HUY
#297 Đã gửi : 20/12/2016 lúc 03:46:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBT
LƯỜNG THỊ PHƯƠNG MINH
#298 Đã gửi : 20/12/2016 lúc 04:40:43(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 20/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Nhiều cp ở sàn HN lại xuất hiện cuối tệp HSX?
HÀ ĐĂNG HUY
#299 Đã gửi : 20/12/2016 lúc 05:08:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Originally Posted by: Client36963 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 20/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Nhiều cp ở sàn HN lại xuất hiện cuối tệp HSX?


Cảm ơn bác đã thông báo.
Em đã sửa bác vào lấy lại file nhé
HÀ ĐĂNG HUY
#300 Đã gửi : 21/12/2016 lúc 03:42:59(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
TRẦN VIỆT HÀ
#301 Đã gửi : 21/12/2016 lúc 05:01:59(UTC)

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 21/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Tiếp tục lỗi cổ phiếu nhảy sàn bạn ơi.
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
16 Trang«<13141516>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.