Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<131415
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#284 Đã gửi : 17/12/2015 lúc 03:36:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DRL
Phòng Môi Giới
#285 Đã gửi : 18/12/2015 lúc 04:06:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHS
DPR
ICG
SBT
Phòng Môi Giới
#286 Đã gửi : 21/12/2015 lúc 04:14:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 21/12/2015:

B82
BCI
PHR
PTS
Phòng Môi Giới
#287 Đã gửi : 22/12/2015 lúc 04:32:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh

BMC
GDT
HCM
TMS
Phòng Môi Giới
#288 Đã gửi : 23/12/2015 lúc 04:17:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGF
BMP
TNT
VIP
Phòng Môi Giới
#289 Đã gửi : 24/12/2015 lúc 03:46:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#290 Đã gửi : 25/12/2015 lúc 03:48:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAM
PDB
TJC
Phòng Môi Giới
#291 Đã gửi : 28/12/2015 lúc 04:16:33(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh giá

DNC
DPM
PGC
TIC
Phòng Môi Giới
#292 Đã gửi : 29/12/2015 lúc 04:37:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APP
CNG
PJT
QHD
SED
VCM
VMC
Phòng Môi Giới
#293 Đã gửi : 30/12/2015 lúc 04:10:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
PNJ
Phòng Môi Giới
#294 Đã gửi : 31/12/2015 lúc 04:54:14(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LM8
SEB
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
15 Trang«<131415
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.