Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<678910>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2021
NGUYỄN MINH CHÂU
#144 Đã gửi : 06/07/2021 lúc 01:36:22(UTC)

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 02/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C22
HTI
NED
PBP
PJS
TVM
VSA

admin ơi, chưa có ngày 5/7/21. Admin post lên giúp nhé
HÀ ĐĂNG HUY
#145 Đã gửi : 06/07/2021 lúc 05:44:51(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 06/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

A32
CAV
DPM
SCG
VCG
KSB
MLC
TAP
VW3
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#146 Đã gửi : 06/07/2021 lúc 05:49:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#147 Đã gửi : 07/07/2021 lúc 05:45:51(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ASG
CAN
CTG
DCM
MTH
TAW
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#148 Đã gửi : 08/07/2021 lúc 05:22:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 08/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAV
BDG
CPC
MCF
SKN
TIG
VDS
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#149 Đã gửi : 09/07/2021 lúc 06:10:47(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 09/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DC4
HLC
HVT
MTB
PDV
SHI
VAF
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#150 Đã gửi : 12/07/2021 lúc 05:16:42(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BBH
MBB
X20
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#151 Đã gửi : 13/07/2021 lúc 05:24:08(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DTD
L14
NCT
PMP
STK
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#152 Đã gửi : 14/07/2021 lúc 05:21:48(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 14/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCF
DPG
IJC
MDF
NBC
PME
PMW
SKV
TCW
THG
VNR
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#153 Đã gửi : 15/07/2021 lúc 05:32:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 15/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCE
BWS
CHP
DOP
HAD
HWS
LBC
NAP
PPC
PSL
TCL
TDC
VEA
HÀ ĐĂNG HUY
#154 Đã gửi : 16/07/2021 lúc 05:25:04(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 16/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BRC
DNH
EVF
IST
NSS
PCE
SGN
TAR
TDP
TV2
TVC
HÀ ĐĂNG HUY
#155 Đã gửi : 19/07/2021 lúc 07:13:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 19/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CKG
DC2
ELC
IDP
MBG
POT
SKH
SVC
HÀ ĐĂNG HUY
#156 Đã gửi : 20/07/2021 lúc 05:39:19(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 20/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MFS
PND
HÀ ĐĂNG HUY
#157 Đã gửi : 21/07/2021 lúc 05:50:39(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DS3
HLB
ICN
LPB
NBT
HÀ ĐĂNG HUY
#158 Đã gửi : 22/07/2021 lúc 05:27:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCM
BLT
DDH
LKW
PNP
TLT
VCC
HÀ ĐĂNG HUY
#159 Đã gửi : 23/07/2021 lúc 06:02:20(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 23/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APS
BRR
CSV
DHC
HII
NAU
PGV
PJT
PMB
SIP
SSB
SZB
TN1
VLW
XHC
HÀ ĐĂNG HUY
#160 Đã gửi : 26/07/2021 lúc 05:24:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 26/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNA
HÀ ĐĂNG HUY
#161 Đã gửi : 27/07/2021 lúc 05:37:15(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CMN
HLR
SSU
TLG
HÀ ĐĂNG HUY
#162 Đã gửi : 28/07/2021 lúc 05:25:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ADC
NDN
NSL
HÀ ĐĂNG HUY
#163 Đã gửi : 29/07/2021 lúc 05:59:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/07/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NTW
DPR
HVN
DNE
NVP
VC3
BMS
GMX
VIP
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
14 Trang«<678910>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.