Thông báo

Icon
Error

14 Trang<1234>»
Dữ liệu Metastock năm 2021
Hà Đăng Huy
#23 Đã gửi : 27/01/2021 lúc 05:19:02(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 27/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CKG
SIV
TDB
Hà Đăng Huy
#24 Đã gửi : 28/01/2021 lúc 05:48:16(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 28/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DM7
DNH
MSB
PGN
Hà Đăng Huy
#25 Đã gửi : 29/01/2021 lúc 05:41:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 29/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTN
Client40357
#26 Đã gửi : 01/02/2021 lúc 12:21:48(UTC)

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 29/01/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTN


Bạn ơi, dữ liệu Upcom hằng ngày bị nhầm sang dữ liệu HNX rồi.
Hà Đăng Huy
#27 Đã gửi : 01/02/2021 lúc 05:30:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 01/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VXT
Hà Đăng Huy
#28 Đã gửi : 02/02/2021 lúc 05:21:04(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 02/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#29 Đã gửi : 03/02/2021 lúc 05:19:55(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 03/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PAN
Hà Đăng Huy
#30 Đã gửi : 04/02/2021 lúc 05:27:13(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 04/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMP
Hà Đăng Huy
#31 Đã gửi : 05/02/2021 lúc 05:22:22(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 05/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CKH
NT2
Hà Đăng Huy
#32 Đã gửi : 08/02/2021 lúc 05:16:53(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 08/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TBC
Hà Đăng Huy
#33 Đã gửi : 09/02/2021 lúc 05:11:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 09/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#34 Đã gửi : 17/02/2021 lúc 05:17:24(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 17/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BUD
DTV
Hà Đăng Huy
#35 Đã gửi : 18/02/2021 lúc 05:29:26(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 18/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHN
Hà Đăng Huy
#36 Đã gửi : 19/02/2021 lúc 05:31:55(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 18/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBT
Hà Đăng Huy
#37 Đã gửi : 22/02/2021 lúc 05:26:03(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 22/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#38 Đã gửi : 23/02/2021 lúc 05:24:51(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 23/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NTH
PAS
Hà Đăng Huy
#39 Đã gửi : 24/02/2021 lúc 07:00:31(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 24/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SHE
VMC
Hà Đăng Huy
#40 Đã gửi : 25/02/2021 lúc 07:46:22(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 25/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDB
PGN
PSD
VC6
VCM
Hà Đăng Huy
#41 Đã gửi : 26/02/2021 lúc 05:31:24(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 26/02/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
EID
QNS
SFN
T12
Hà Đăng Huy
#42 Đã gửi : 01/03/2021 lúc 05:19:43(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Dữ liệu ngày 01/03/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (30)
14 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.