Thông báo

Icon
Error

Các phần mềm phân tích kỹ thuật
Phạm Ngọc Tú
#1 Đã gửi : 27/10/2013 lúc 01:01:39(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
2 người cảm ơn Phạm Ngọc Tú cho bài viết.
Phạm Ngọc Tú
#2 Đã gửi : 29/10/2013 lúc 08:51:14(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
1 người cảm ơn Phạm Ngọc Tú cho bài viết.
Phạm Ngọc Tú
#3 Đã gửi : 29/10/2013 lúc 08:52:17(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Phần mềm xem giao dịch trong phiên Mugcafe:

http://www.fshare.vn/file/UI8BH7LS4R/
Nguyễn Ngọc Tuấn
#4 Đã gửi : 29/10/2013 lúc 09:56:59(UTC)


Thanks: 243 times
Được cảm ơn: 298 lần trong 188 bài viết
Tú tải phần mềm lên thì có thể đưa thêm về đặc điểm, cách sử dụng , screenshot... của từng loại để cho nhà đầu tư phân biệt và lựa chọn dễ dàng hơn nhé.
Phạm Ngọc Tú
#5 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:23:15(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Amibroker bản USB, không cần cài đặt chỉ cần cop dữ liệu từ ami ở máy chính vào thư mục. Sau đấy dùng vô tư ở các máy khác mà không cần cài đặt mất thời gian.

http://www.mediafire.com...er+ban+mang+theo+USB.rar
Phạm Ngọc Tú
#6 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:25:51(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Chức năng quản lý tài khoản của Amibroker:

http://www.mediafire.com...LyTaiKhoanAmiBrocker.zip
Phạm Ngọc Tú
#7 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:27:59(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Phần mềm phân tích kỹ thuật sóng Elliot 7.1
http://www.mediafire.com...gva25kb7d/Elwave+7.1.zip
Phạm Ngọc Tú
#8 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:29:34(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Phần mềm phân tích kỹ thuật sóng elliot Advanced get:
http://www.mediafire.com/?45211rtj5dx6afg

Pass giải nén: srsc.com.vn
Phạm Ngọc Tú
#9 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:32:24(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Indicator thể hiện Alpha- Beta-Rsquare của cổ phiếu

Có lẽ cụm từ chỉ số Beta , Alpha , Rsquared của một cổ phiếu chỉ được các nhà đầu tư biết đến trên phương diện lý thuyết phân tích tài chính và việc tính toán của nó thường chỉ diễn ra trên Excel. Việc tính toán cập nhật data tương đối phức tạp và tốn thời gian.

Bây giờ chỉ với Indicator này nhà đầu tư hoàn toàn cỏ thể biết được cả 3 chỉ số này không những tại một thời điểm và tại một khoảng thời gian dài mà nhà đầu tư tùy chọn. Đây được đánh giá là công cụ khá hữu ích cho việc nguyên cứu và phân tích về mảng FA.

_SECTION_BEGIN("Alpha and Beta and R_Squared Indicator");
///Alpha AND Beta Indicators
//Ver.1.00, 2/10/02
//coded by Anthony Faragasso
//e-mail: ajf1111@epix.net

//Insert your Stock_index,Composite_index, S&P,etc.
//as the **Base Market**.

MaxGraph=5;

/***Base Market************/
Mkt="vnindex";//Must be enclosed in "....."Quotations.
P=Foreign(Mkt,"C",1);
/**************************/

Periods=21;//Set the period of Observation

//****Beta***********************/

Beta=(( Periods * Sum(ROC( C,1) * ROC(P,1),Periods )) - (Sum(ROC(C,1),Periods) * Sum(ROC( P,1),Periods))) / ((Periods * Sum((ROC(P,1)^2 ),Periods)) - (Sum(ROC(P,1 ),Periods)^2 ));
/******************************************/

//*****Alpha*********************/

Alpha=(Sum(ROC( C,1) ,Periods) - ( Beta ) * Sum( ROC( P,1) ,Periods ) ) / Periods;
/******************************************/

/***R-Squared*****************/
R2=Correlation(P,C,Periods)^2;
/************************************/
Graph0=Beta;
Graph0Style=1;
Graph1=Alpha;
Graph1=(LastValue(Highest(Graph0))/LastValue(Highest(Graph1))) * Graph1;
Graph1Style=1;

/**R_squared graphing*****/
Graph2=r2;
Graph2Style=1;
//Graph2Color=2;
/*************************/
Title="ALPHA "+"("+WriteVal(Alpha,format=1.2)+")"+" "+" BETA "+"("+WriteVal(Beta,format=1.2)+")"+" "+" R_SQUARED "+"("+WriteVal(r2,format=1.2)+")";

/**Notes***/
//You've got to start with r-squared, which is an
//indicator of the validity of the beta AND alpha
//measures. Because the r-squared measures just how
//closely the Stock OR fund tracks the
//index with which it is being compared.

//An r-squared of 1.0 indicates
//A perfect match. AND, in that case, you can
//trust that the beta AND alpha measures are
//valid, too. But, the lower the r-squared, the less
//reliable beta AND alpha measures are.

//"[Betas and alphas on] a Stock or fund with an r-squared that's below //0.50 are completely meaningless.

//Assuming the r-squared is, say, 0.75 OR higher, you can move on to the //beta.
_SECTION_END();
Phạm Ngọc Tú
#10 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:33:28(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Indicator so sánh nhiều cổ phiếu với nhau:
_SECTION_BEGIN("Compare Stocks Explorer");
Cl0=colorBlue;
Cl1=colorRed;
Cl2=colorOrange;
Cl3=colorGreen ;
Cl4=colorTurquoise;
Cl5=colorLime;
Cl6=colorBlueGrey;
Cl7=colorYellow;
Cl8=colorBrightGreen;
Cl9=colorPink;

//Set Variables
barvisible = Status("barvisible");
FVB = barvisible AND NOT Ref( barvisible, -1 );
CVB = ValueWhen( FVB,C) ;
Leftbar=ValueWhen(Ref(barvisible,-1)==0 AND barvisible,DateTime() );
Rightbar=LastValue(DateTime() );
DateSpan = EndValue(BarIndex()) - BeginValue(BarIndex());
Range = DateSpan ;
StartDate = BeginValue(BarIndex());
EndDate = EndValue(BarIndex());

//Select Tickers
Fn0=ParamStr( "Fund0", "VNINDEX");
Fn1=ParamStr( "Fund1", "HNXINDEX");
Fn2=ParamStr( "Fund2", "");
Fn3=ParamStr( "Fund3", "");
Fn4=ParamStr( "Fund4", "");
Fn5=ParamStr( "Fund5", "");
Fn6=ParamStr( "Fund6", "");
Fn7=ParamStr( "Fund7", "");
Fn8=ParamStr( "Fund8", "");
Fn9=ParamStr( "Fund9", "");

//Normalized to left edge
Fa0=Prec(100*(Foreign(Fn0,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn0,"C"))-1),2.2);
Fa1=Prec(100*(Foreign(Fn1,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn1,"C"))-1),2.2);
Fa2=Prec(100*(Foreign(Fn2,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn2,"C"))-1),2.2);
Fa3=Prec(100*(Foreign(Fn3,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn3,"C"))-1),2.2);
Fa4=Prec(100*(Foreign(Fn4,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn4,"C"))-1),2.2);
Fa5=Prec(100*(Foreign(Fn5,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn5,"C"))-1),2.2);
Fa6=Prec(100*(Foreign(Fn6,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn6,"C"))-1),2.2);
Fa7=Prec(100*(Foreign(Fn7,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn7,"C"))-1),2.2);
Fa8=Prec(100*(Foreign(Fn8,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn8,"C"))-1),2.2);
Fa9=Prec(100*(Foreign(Fn9,"C")/ValueWhen(FVB,Foreign(Fn9,"C"))-1),2.2);

//Plot Normalized Graphs
Plot(Fa0,Fn0,Cl0,4);
Plot(Fa1,Fn1,Cl1,4);
Plot(Fa2,Fn2,Cl2,4);
Plot(Fa3,Fn3,Cl3,4);
Plot(Fa4,Fn4,Cl4,4);
Plot(Fa5,Fn5,Cl5,4);
Plot(Fa6,Fn6,Cl6,4);
Plot(Fa7,Fn7,Cl7,4);
Plot(Fa8,Fn8,Cl8,4);
Plot(Fa9,Fn9,Cl9,4);

//Calculate % Change between markers
Fv0=IIf(startdate==0,Fa0,100*(EndValue(Foreign(Fn0,"C")-BeginValue(Foreign(Fn0,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn0,"C")));
Fv9=IIf(startdate==0,Fa9,100*(EndValue(Foreign(Fn9,"C")-BeginValue(Foreign(Fn9,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn9,"C")));
Fv8=IIf(startdate==0,Fa8,100*(EndValue(Foreign(Fn8,"C")-BeginValue(Foreign(Fn8,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn8,"C")));
Fv7=IIf(startdate==0,Fa7,100*(EndValue(Foreign(Fn7,"C")-BeginValue(Foreign(Fn7,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn7,"C")));
Fv6=IIf(startdate==0,Fa6,100*(EndValue(Foreign(Fn6,"C")-BeginValue(Foreign(Fn6,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn6,"C")));
Fv5=IIf(startdate==0,Fa5,100*(EndValue(Foreign(Fn5,"C")-BeginValue(Foreign(Fn5,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn5,"C")));
Fv4=IIf(startdate==0,Fa4,100*(EndValue(Foreign(Fn4,"C")-BeginValue(Foreign(Fn4,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn4,"C")));
Fv3=IIf(startdate==0,Fa3,100*(EndValue(Foreign(Fn3,"C")-BeginValue(Foreign(Fn3,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn3,"C")));
Fv2=IIf(startdate==0,Fa2,100*(EndValue(Foreign(Fn2,"C")-BeginValue(Foreign(Fn2,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn2,"C")));
Fv1=IIf(startdate==0,Fa1,100*(EndValue(Foreign(Fn1,"C")-BeginValue(Foreign(Fn1,"C"))))/BeginValue(Foreign(Fn1,"C")));


Title=
//Right Bar Date
WriteIf(EndValue(DateTime() )==rightbar, "Stocks Comparation - "+Date(),
" "+WriteVal(Range,1)+" days "+WriteVal(EndValue(Month()),1.0) +"/" + WriteVal(EndValue(Day()),1.0) + "/20"
+ StrRight( WriteVal(EndValue(Year()),1.0),2))

//List of Funds
+" \n"+EncodeColor(Cl0)+Fn0+ WriteIf(IsTrue(fa0)," ["+WriteVal(fv0,1.2)+ "] ","") +EncodeColor(Cl1)+Fn1+
WriteIf(IsTrue(fa1)," ["+WriteVal(fv1,1.2)+"] ","")+EncodeColor(Cl2)+Fn2 + WriteIf(IsTrue(fa2)," ["+
WriteVal(fv2,1.2)+"] ","")+"\n"+EncodeColor(Cl3)+fn3 + WriteIf(IsTrue(fa3)," ["+WriteVal(fv3,1.2)+"] ","")+
EncodeColor(Cl4)+Fn4 + WriteIf(IsTrue(fa4)," ["+WriteVal(fv4,1.2)+"] ","")+EncodeColor(Cl5)+Fn5 +
WriteIf(IsTrue(fa5)," ["+WriteVal(fv5,1.2)+"] ","")+"\n"+EncodeColor(Cl6)+Fn6 + WriteIf(IsTrue(fa6)," ["+WriteVal(fv6,1.2)+"] ","")+
EncodeColor(Cl7)+Fn7 + WriteIf(IsTrue(fa7)," ["+WriteVal(fv7,1.2)+"] ","")+EncodeColor(Cl8)+Fn8 + WriteIf(IsTrue(fa8)," ["+
WriteVal(fv8,1.2)+"] ","")+EncodeColor(Cl9)+Fn9 + WriteIf(IsTrue(fa9)," ["+WriteVal(fv9,1.2)+"] ","");
_SECTION_END();
Phạm Ngọc Tú
#11 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 01:34:34(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Indicator quản lý danh mục đầu tư trên Ami:
_SECTION_BEGIN("quanlydanhmuc");
// NHAP VAO DANH MUC CUA BAN THEO FORMAT : TICKER, SHARES, DAYBUY, PRICE BUY
// CHU Y : KHONG CO KHOANG TRANG SAU DAU PHAY.
H1 =ParamStr("Tick1","SSI,1500,17/12/09,90");
H2 = ParamStr("Tick2","LCG,2000,17/12/09,62");
H3 = ParamStr("Tick3","REE,3000,17/12/09,36");
H4 = ParamStr("Tick4","REE,3000,17/12/09,36");
H5 = ParamStr("Tick5","REE,3000,17/12/09,36");


TotalSymbolCount = Param("NoTicker",5,0,20);

Title = "";
CellHeight = Param("CellHeight", 20, 10, 30, 1);
CellWidth = Param("CellWidth", 90, 70, 110,1);
PlotSpace = Param("PlotSpace", 50, 20, 80, 1);

ShowPlot = ParamToggle("GIATRIDANHMUC","No|Yes");
SymList = "";
ShrList = "";
DatList = "";
BuyList = "";

for( i=1; i < totalSymbolCount+1; i++ )
{
list = VarGetText( "H" + NumToStr(i, 1.0, 0));
if(i==1){comma = "";} else{comma = ",";}
SymList += comma + StrExtract( list , 0);
ShrList += comma + StrExtract( list, 1);
DatList += comma + StrExtract( list, 2);
BuyList += comma + StrExtract( list, 3);
}

Title = "";


function PrintInCell( string, row, Col,TxtColor )
{
GfxSetTextColor(TxtColor);
GfxDrawText( string, Col * CellWidth, row * CellHeight, ( Col + 1 ) *
CellWidth, ( row + 1 ) * CellHeight, 0 );
}

function DateToDateNum(dat)
{
firstbreak = StrFind(dat, "/");
mont = StrToNum(StrLeft(StrLeft(dat, firstbreak) , firstbreak - 1));
fragment = StrRight(dat, StrLen(dat) - firstbreak);
secbreak = StrFind(fragment, "/");
daa = StrToNum(StrLeft(StrLeft(fragment, secbreak) , secbreak - 1));
yeer = StrToNum(StrRight(fragment, StrLen(fragment) - secbreak));
yerr = IIf(yeer <= 99 AND yeer > 25, yeer + 1900, IIf(yeer <= 25, yeer + 2000, yeer));
DatNum = (yerr - 1900)*10000 + mont*100 + daa;
return DatNum;
}

function DateToBar(dn)
{
return LastValue(ValueWhen(DateNum()==dn, BarIndex()));
}

// ===================== Gfx Printing of Title ==============================
GfxSelectFont( "Courior New", CellHeight/2 );
GfxSetBkMode(1);

// ===================== Headers for columns ================================
CellWidth = 400;
DateSelect = NumToStr(SelectedValue(DateTime()),formatDateTime);
TopHL = " PORTFOLIO SYSTEM - TODAY: "+ StrFormat(DateSelect);
Colorx = colorBlack;
PrintInCell( TopHL, 0,0,colorBlue);
CellWidth = 75;
PrintInCell( "Portfolio", 1,0,colorViolet);
PrintInCell( "BuyDate", 1,1,colorViolet);
PrintInCell( "BuyPrice", 1,2,colorViolet);
PrintInCell( "Shares", 1,3,colorViolet);
PrintInCell( "BuyVal", 1,4,colorViolet);
PrintInCell( "CurPrice", 1,5,colorViolet);
PrintInCell( "CurValue", 1,6,colorViolet);
PrintInCell( "% 1Day", 1,7,colorViolet);
PrintInCell( "$ 1Day", 1,8,colorViolet);
PrintInCell( "Total %", 1,9,colorViolet);
PrintInCell( "ROC 4D", 1,10,colorViolet);
PrintInCell( "ROC 21D", 1,11,colorViolet);//------------------
kk = 2; FTot = 0; GainDol1dTot = 0; ValatBuyTot = 0;
for( i = 0; ( sym = StrExtract( SymList, i ) ) != ""; i++ )
{// Loop
// Set Ticker/Trade Environment.
SetForeign(sym);

Dat = StrExtract(DatList,i);
Dat1 = StrToDateTime(Dat);
BuyDate = DateToDateNum(Dat);
BuyBar = DatetoBar(BuyDate);
BuyPr = StrExtract(BuyList,i);
if (BuyPr != "")
{ BuyPr2 = StrToNum(BuyPr); }
else
{ BuyPr2 = ValueWhen(DateTime()==Dat1,C,1); }
Shr = StrExtract(ShrList,i);
ValatBuy = BuyPr2 * StrToNum(Shr);
ValToday = C * StrToNum(Shr);
GainPC = 100 * (C - BuyPr2)/BuyPr2;
GainDol1d = StrToNum(Shr) * (C - Ref(C,-1) );
Ftot = Ftot + ValToday;
GainDol1dTot= GainDol1dTot + GainDol1d;
ValatBuyTot = ValatBuyTot + ValatBuy;
Color1 = colorBlack;
if (LastValue(ROC(C,1)>=0)) {Color2 = colorGreen;}else {Color2 = colorRed;}
if (LastValue(ROC(C,4)>=0)) {Color3 = colorGreen;}else {Color3 = colorRed;}
if (LastValue(ROC(C,21)>=0)) {Color4 = colorGreen;}else {Color4 = colorRed;}


Colorx = colorYellow;
PrintInCell( StrFormat(sym), i+kk,0,color1);//Col1:Sym
PrintInCell( StrFormat(Dat), i+kk,1,color1);//Col2:BuyDate
PrintInCell( StrFormat("$ "+"%01.2f",BuyPr2),
i+kk,2,color1);//Col3:BuyPrice
PrintInCell(
StrFormat("%01.0f",StrToNum(Shr)), i+kk,3,color1);//Col4:Shares
PrintInCell(
StrFormat("$ "+"%01.0f",ValatBuy), i+kk,4,color1);//Col5:ValatBuy
PrintInCell( StrFormat("$ "+"%01.2f", C ), i+kk,5,color1);//Col5:Price
//Today
PrintInCell(
StrFormat("$ "+"%01.0f",ValToday), i+kk,6,color1);//Col6:ValueToday
PrintInCell( StrFormat("%01.2f", ROC(C,1))+"%", i+kk,7,color2);//Col6:1dROC
PrintInCell( StrFormat("$ "+"%01.0f", GainDol1d),
i+kk,8,color2);//Col8:1dGain$
PrintInCell( StrFormat("%01.1f",
GainPC)+"%", i+kk,9,color2);//Col7:Tot%Change
PrintInCell( StrFormat("%01.2f", ROC(C,4))+"%",
i+kk,10,color3);//Col9:21dROC
PrintInCell( StrFormat("%01.2f", ROC(C,21))+"%",
i+kk,11,color4);//Col9:63dROC


RestorePriceArrays();

}// End Loop
FTot1dROC = ROC(Ftot,1);
TotChg = 100 * (FTot - ValatBuyTot)/ValatBuyTot;
FTot4 = ROC(Ftot,4);
Ftot21 = ROC(Ftot,21);

if (LastValue(Ftot1dROC>=0)) {Color5 = colorGreen;}else {Color5 = colorRed;}
if (LastValue(GainDol1dTot>=0)) {Color6 = colorGreen;}else {Color6 =
colorRed;}
if (LastValue(TotChg>=0)) {Color7 = colorGreen;}else {Color7 = colorRed;}
if (LastValue(Ftot4>=0)) {Color8 = colorGreen;}else {Color8 = colorRed;}
if (LastValue(Ftot21>=0)) {Color9 = colorGreen;}else {Color9 = colorRed;}

PrintInCell(StrFormat("Rate Return ",ValatBuytot), i+kk+0,0,colorViolet);
PrintInCell(StrFormat("Of Tran Bau :",ValatBuytot), i+kk+0,1,colorViolet);
PrintInCell(StrFormat("$ "+"%01.0f",ValatBuytot), i+kk+0,4,color1);
PrintInCell(StrFormat("$ "+"%01.0f",Ftot), i+kk+0,6,color1);
PrintInCell(StrFormat("%01.1f",FTot1dROC)+"%", i+kk+0,7,color5);
PrintInCell(StrFormat("$ "+"%01.0f",GainDol1dTot), i+kk+0,8,color6);
PrintInCell(StrFormat("%01.1f",TotChg)+"%", i+kk+0,9,color7);
PrintInCell(StrFormat("%01.1f",Ftot4)+"%", i+kk+0,10,color8);
PrintInCell(StrFormat("%01.1f",Ftot21)+"%", i+kk+0,11,color9);


if (ShowPlot != 0)
{Plot(Ftot,"",colorBlue,styleLine); }
Plot(FTot21,"",colorBlue,styleLine|styleThick);
Plot(ROC(Foreign("VNINDEX", "C"),21),"",colorRed,1|styleThick);


GraphXSpace = PlotSpace;
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
SetChartBkGradientFill( ParamColor("Inner panel color upper half",colorBlack),ParamColor("Inner panel color lower half",colorBlack));
_SECTION_END();
Lê Hồng Phúc
#12 Đã gửi : 25/04/2014 lúc 10:58:31(UTC)

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 23 bài viết
Chức năng điều chỉnh giá cổ phiếu bằng Meta: Anh chị có thể vào Downloader của Meta, mở mã cổ phiếu cần điều chỉnh vào ngày GDKHQ. Sau đó chọn Adjust, First date sẽ là ngày có dữ liệu đầu tiên của mã, Last date sẽ là ngày trước ngày GDKHQ 1 ngày, ratio là giá tham chiếu của last date, for là giá tham chiếu sau điều chỉnh. Giá tham chiếu điều chỉnh anh chị có thể lấy ngay trên sàn HNX, lấy trung bình cộng giá trần - sàn với cổ phiếu trên sàn HSX
1 người cảm ơn Lê Hồng Phúc cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#13 Đã gửi : 28/04/2014 lúc 08:52:25(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 203 bài viết
Originally Posted by: Lê Hồng Phúc Go to Quoted Post
Chức năng điều chỉnh giá cổ phiếu bằng Meta: Anh chị có thể vào Downloader của Meta, mở mã cổ phiếu cần điều chỉnh vào ngày GDKHQ. Sau đó chọn Adjust, First date sẽ là ngày có dữ liệu đầu tiên của mã, Last date sẽ là ngày trước ngày GDKHQ 1 ngày, ratio là giá tham chiếu của last date, for là giá tham chiếu sau điều chỉnh. Giá tham chiếu điều chỉnh anh chị có thể lấy ngay trên sàn HNX, lấy trung bình cộng giá trần - sàn với cổ phiếu trên sàn HSX


File điều chỉnh của mã GDKHQ sẽ có trong Topic 'Dữ liệu Metastock chiều hàng ngày sau phiên giao dịch.
Client85237
#14 Đã gửi : 01/06/2014 lúc 07:09:19(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Anh chị cho em hỏi, em gặp lỗi này khi convert dữ liệu metastock

Anh chị có thể giải thích đó là lỗi gì và sửa thế nào không ạ.
Em cám ơn nhiều ạ.
NhenDen
#16 Đã gửi : 01/06/2014 lúc 11:44:14(UTC)

Cảm ơn: 6 lần
Bạn Tú có thể hướng dẫn qua giúp mình về phần mềm Mugcafe được không? Mình có thể tìm hiểu về phần mềm ở đâu? Xin cảm ơn!
Phạm Ngọc Tú
#17 Đã gửi : 22/06/2014 lúc 10:27:36(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Phần mềm Mugcafe, giúp bác theo dõi giá trong phiên và đồ thị tức thời bác nhé. Nếu tiện bác có thể add skype em để trao đổi về phần mềm này nhé.( Skype: tupn_fpts)
Phạm Ngọc Tú
#15 Đã gửi : 22/06/2014 lúc 10:29:43(UTC)

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 37 bài viết
Originally Posted by: Client85237 Go to Quoted Post
Anh chị cho em hỏi, em gặp lỗi này khi convert dữ liệu metastock

Anh chị có thể giải thích đó là lỗi gì và sửa thế nào không ạ.
Em cám ơn nhiều ạ.

Lỗi này của bác có thể do máy bác đang bị virus hay win bị lỗi đấy bác. Em thấy kiểu vậy không phải chỉ mỗi cái downloader bị đâu.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.