Thông báo

Icon
Error

9 Trang«<23456>»
Dữ liệu Metastock toàn bộ
Phòng Môi Giới
#66 Đã gửi : 30/09/2015 lúc 05:23:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ lieu giá toàn bộ đến ngày 30/09/2015

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#67 Đã gửi : 30/10/2015 lúc 05:24:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ lieu giá toàn bộ đến ngày 30/10/2015

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#68 Đã gửi : 30/11/2015 lúc 05:17:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 30/11/2015

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#69 Đã gửi : 31/12/2015 lúc 05:20:07(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/12/2015

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#70 Đã gửi : 29/01/2016 lúc 05:32:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 29/01/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client19026
#71 Đã gửi : 29/02/2016 lúc 05:16:37(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cho mình xin dữ liệu toàn bộ đến hết 29/02/2016. Cảm ơn nhiều !
Phòng Môi Giới
#72 Đã gửi : 01/03/2016 lúc 05:14:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 01/03/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client19026
#22 Đã gửi : 01/03/2016 lúc 05:58:47(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOMKhi download dữ liệu cp của HOSE, UPCOM thì gặp thông báo sau:
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


Vui lòng upload lại dữ liệu cp của HOSE và UPCOM.

Cảm ơn nhiều
Phòng Môi Giới
#23 Đã gửi : 02/03/2016 lúc 09:36:03(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Originally Posted by: Client19026 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOMKhi download dữ liệu cp của HOSE, UPCOM thì gặp thông báo sau:
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


Vui lòng upload lại dữ liệu cp của HOSE và UPCOM.

Cảm ơn nhiều


Bác vào lấy lại dữ liệu đến ngày 01/03/2016 giúp em nhé
Client92221
#73 Đã gửi : 14/03/2016 lúc 09:11:51(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cho mình hỏi có dữ liệu toàn bộ mới đến giữa tháng 3-2016 chưa ạ.

Xin cám ơn
Phòng Môi Giới
#74 Đã gửi : 31/03/2016 lúc 05:40:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/03/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#75 Đã gửi : 29/04/2016 lúc 06:14:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 29/04/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#76 Đã gửi : 31/05/2016 lúc 05:22:29(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/05/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#77 Đã gửi : 30/06/2016 lúc 05:15:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 30/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#78 Đã gửi : 29/07/2016 lúc 05:17:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 29/07/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client45004
#79 Đã gửi : 31/07/2016 lúc 09:32:29(UTC)

Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Chúng tôi lập topic này để cung cấp dữ liệu MetaStock toàn bộ (đầy đủ), định kỳ cuối hàng tháng sẽ update để các NĐT mới sử dụng Metastock có thể tiện download và sử dụng big hug

Dữ liệu Metastock đến ngày 27/08/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Hà Đăng Huy
#80 Đã gửi : 01/09/2016 lúc 04:52:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/08/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#81 Đã gửi : 30/09/2016 lúc 05:31:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 30/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#82 Đã gửi : 31/10/2016 lúc 05:15:25(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 31/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#83 Đã gửi : 30/11/2016 lúc 05:28:50(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 30/11/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (28)
9 Trang«<23456>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.