Thông báo

Icon
Error

16 Trang<1234>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2013
Phòng Môi Giới
#21 Đã gửi : 29/01/2013 lúc 03:22:40(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#22 Đã gửi : 31/01/2013 lúc 10:15:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/01

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#23 Đã gửi : 01/02/2013 lúc 10:26:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 31/01

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#24 Đã gửi : 01/02/2013 lúc 03:20:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 01/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#25 Đã gửi : 04/02/2013 lúc 03:00:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 04/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#26 Đã gửi : 05/02/2013 lúc 03:05:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 05/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#27 Đã gửi : 06/02/2013 lúc 03:09:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 06/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#28 Đã gửi : 07/02/2013 lúc 03:14:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 07/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#29 Đã gửi : 08/02/2013 lúc 02:56:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 08/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#30 Đã gửi : 18/02/2013 lúc 02:56:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Chúc mừng năm mới! Chúc nhà đầu tư của FPTS một năm mới may mắn và thành công trong công việc và cuộc sống party

Dữ liệu giá ngày 18/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#31 Đã gửi : 19/02/2013 lúc 03:12:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#32 Đã gửi : 20/02/2013 lúc 02:54:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 20/02

HNX
HOSE
INDEX
Upcom
Phòng Môi Giới
#33 Đã gửi : 21/02/2013 lúc 03:45:21(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 21/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#34 Đã gửi : 22/02/2013 lúc 03:04:59(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 22/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#35 Đã gửi : 25/02/2013 lúc 03:04:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 25/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#36 Đã gửi : 26/02/2013 lúc 03:41:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 26/02

HNX
HOSE
Index
Upcom
Phòng Môi Giới
#37 Đã gửi : 27/02/2013 lúc 02:59:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 27/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#38 Đã gửi : 28/02/2013 lúc 02:51:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#39 Đã gửi : 01/03/2013 lúc 03:01:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 01/03

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
ĐẶNG VƯƠNG ANH
#40 Đã gửi : 04/03/2013 lúc 10:08:17(UTC)

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 01/03

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM


Dữ liệu FPTS cung cấp sai tùm lum, ví dụ

STB 3/1/2013 20.5 22.1 21.7 22 246750
VIC 3/1/2013 62.5 68 66 66 132410

có giá Low cao hơn giá Open
1 người cảm ơn ĐẶNG VƯƠNG ANH cho bài viết.
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
16 Trang<1234>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.