Thông báo

Icon
Error

10 Trang«<8910
Dữ liệu Metastock năm 2018
Hà Đăng Huy
#183 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 04:11:31(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 02/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BVH
HTC
Hà Đăng Huy
#184 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 04:10:37(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 03/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MBG
HGM
Hà Đăng Huy
#185 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 04:38:22(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 06/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh
GDT
Hà Đăng Huy
#186 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 05:23:46(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu 07/08/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DPR
HDG
KSB
SC5
Hà Đăng Huy
#187 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 05:10:45(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 08/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PBP
PC1
PNJ
TCD
Hà Đăng Huy
#188 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 05:15:54(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 09/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAG
KDC
TA9
TGG
VGC
VTL
Hà Đăng Huy
#189 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 04:06:13(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 10/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SMB
Hà Đăng Huy
#190 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 04:31:01(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 13/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTD
TMX
Hà Đăng Huy
#191 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 04:12:56(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 14/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DIG
FLC
PMC
SMA
Hà Đăng Huy
#192 Đã gửi : 15/08/2018 lúc 05:19:20(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 15/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TDT
Hà Đăng Huy
#193 Đã gửi : 16/08/2018 lúc 04:27:04(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 16/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CCI
FPT
GEX
MCC
Hà Đăng Huy
#194 Đã gửi : 17/08/2018 lúc 04:32:47(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 141 bài viết
Dữ liệu ngày 17/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NST
VMC
V12
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
10 Trang«<8910
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.