Thông báo

Icon
Error

Gửi chủ đề Trả lời
[DHT] CẬP NHẬT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
LÊ PHƯƠNG LINH
#1 Đã gửi : 19/04/2018 lúc 03:44:37(UTC)


Kính gửi nhà đầu tư : DHT_CẬP NHẬT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2017
Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 5 năm gần đây của DHT luôn tăng trưởng đều và ổn định, giúp DHT gia nhập vào nhóm 10 doanh nghiệp dược phẩm niêm yết có doanh thu trên 1,000 tỷ đồng/năm.
Doanh thu thuần 2017 đạt 1,480 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 22.8% so với năm 2016. Giai đoạn 2012-2017, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của doanh thu đạt 18.8%. Lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 77 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 35% so với năm 2016. Giai đoạn 2012-2017, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của lợi nhuận sau thuế đạt 26%.
Tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế của DHT luôn tăng mạnh hơn so với doanh thu nhờ vào ban lãnh đạo đã đẩy mạnh xây dựng mạng lưới phân phối bán hàng có sẵn tại các địa phương và vùng nông thôn với chính sách giá bán thấp, lợi nhuận mỏng cùng với việc quản lý hiệu quả chi phí hoạt động.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018
Doanh thu thuần dự kiến đạt 1,560 tỷ đồng, tăng 7.6% so với thực hiện 2017, trong đó: (1) Giá trị tổng sản lượng sản xuất tương đương thực hiện năm 2017 khoảng 620 tỷ đồng; (2) Giá trị hàng hóa sản xuất khoảng 600 tỷ đồng; (3) Doanh thu nhập khẩu ủy thác 600 tỷ đồng, tăng 17.5% so với thực hiện năm 2017.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 90 tỷ đồng, tăng 1.1% so với thực hiện 2017.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
Trích quỹ: Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5 tỷ đồng, tương đương 7%LNST công ty mẹ và thưởng cho ban lãnh đạo và người có liên quan khoảng 5,25 tỷ đồng.
Chia cổ tức: 20% bằng tiền mặt, đã tạm ứng cổ tức năm 2017 là 20%
Dự kiến cổ tức năm 2018: 20% bằng tiền mặt
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1, từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và giúp cho thanh khoản DHT được cải thiện.
HĐQT cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài tương ứng với 30% vốn điều lệ (mà nhiều khả năng là SJ Global Investment). Hiện chưa có thông tin chính thức về việc DHT sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài trong năm nay.

IV. DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Dự án đầu tư nhà máy mới dự kiến hết năm 2019 có thể đi vào hoạt động. Năm 2017, DHT đã thông qua việc thành lập CTCP Hatarphar công nghệ cao (HATAPHAR CNC) với nhà máy đạt tiêu chuẩn PICs – GMP dự kiến vốn điều lệ 110 tỷ đồng, trong đó DHT nắm 70% vốn góp. Dự án đã xong thủ tục đăng ký kinh doanh, dự kiến đến 30/06/2018 ban lãnh đạo hoàn thiện hồ sơ và thủ tục xin thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tháng 2/2018, quỹ SJ Global Investment London đã đến thẩm định hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của DHT. SJ Global investment dự kiến sẽ góp vốn vào dự án này 20 triệu USD.
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.