Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<131415
Dữ liệu Metastock năm 2017
Hà Đăng Huy
#284 Đã gửi : 29/11/2017 lúc 04:15:11(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CX8
DC4
DPR
HVT
KHP
SHN
TDC
VNF
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#285 Đã gửi : 30/11/2017 lúc 03:57:26(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

D11
DAT
GDT
NET
NFC
SEB
Hà Đăng Huy
#286 Đã gửi : 01/12/2017 lúc 03:48:14(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VMD
VNS
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#287 Đã gửi : 04/12/2017 lúc 03:50:58(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#288 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 03:53:56(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#289 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 04:13:01(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HAS
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#290 Đã gửi : 07/12/2017 lúc 03:55:29(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMD
GLT
HTC
L18
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#291 Đã gửi : 08/12/2017 lúc 03:54:52(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HDA
PPC
PVC
Hà Đăng Huy
#292 Đã gửi : 11/12/2017 lúc 04:05:26(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CMV
DTD
IDI
Hà Đăng Huy
#293 Đã gửi : 12/12/2017 lúc 03:47:03(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 126 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
15 Trang«<131415
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.