Thông báo

Icon
Error

9 Trang«<789
Dữ liệu Metastock năm 2017
Hà Đăng Huy
#163 Đã gửi : 11/07/2017 lúc 03:53:55(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TEG
VHL
Hà Đăng Huy
#164 Đã gửi : 12/07/2017 lúc 03:45:50(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#165 Đã gửi : 13/07/2017 lúc 03:47:58(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TLG
TLH
Hà Đăng Huy
#166 Đã gửi : 14/07/2017 lúc 03:53:23(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#167 Đã gửi : 17/07/2017 lúc 03:50:44(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PAN
PDB
Hà Đăng Huy
#168 Đã gửi : 18/07/2017 lúc 03:42:08(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TVC
Hà Đăng Huy
#169 Đã gửi : 19/07/2017 lúc 03:37:35(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#170 Đã gửi : 20/07/2017 lúc 03:39:22(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client56228
#171 Đã gửi : 21/07/2017 lúc 08:08:21(UTC)

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 20/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

sau không thấy dữ liệu điều chỉnh PLX ad?
Hà Đăng Huy
#172 Đã gửi : 21/07/2017 lúc 03:41:36(UTC)


Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 138 lần trong 100 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
9 Trang«<789
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.