Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 31/12/2021 lúc 05:44:25(UTC)
 
Dữ liệu ngày 31/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCF
BWE
DHN
NSC
TBC
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 30/12/2021 lúc 05:15:26(UTC)
 
Dữ liệu ngày 30/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EMS
NHC
PAI
SIV
TDM
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 29/12/2021 lúc 05:31:00(UTC)
 
Dữ liệu ngày 29/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DGC
HMH
NTH
QHD
TTN
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 28/12/2021 lúc 05:49:19(UTC)
 
Dữ liệu ngày 28/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
MDF
MH3
RAL
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 27/12/2021 lúc 05:28:03(UTC)
 
Dữ liệu ngày 27/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ECI
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 24/12/2021 lúc 05:21:06(UTC)
 
Dữ liệu ngày 24/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KPF
NBT
NVL
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 23/12/2021 lúc 05:26:17(UTC)
 
Dữ liệu ngày 23/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACL
BID
CMD
HAN
PHN
TLD
VSM
NGUYỄN MINH CHÂU Đã gửi: 23/12/2021 lúc 08:36:34(UTC)
 
Originally Posted by: Client106948 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 14/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTG
HEJ
ILA
KHP
MED
SBM
VSI

Admin ơi, ngày 14/12 nhưng trong dữ liệu lại là 13/12. Admin sửa nhé

Admin ơi, ngày 14/12 nhưng trong dữ liệu lại là 13/12. Admin up lại giúp mình với nhé
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 22/12/2021 lúc 05:29:15(UTC)
 
Dữ liệu ngày 22/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HHS
VCB
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 21/12/2021 lúc 05:23:45(UTC)
 
Dữ liệu ngày 21/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HDG
S4A
SDN
VHC

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.