Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 29/12/2017 lúc 04:13:35(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 29/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 28/12/2017 lúc 04:03:13(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 28/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMI
CDN
DHG
DHM
DP3
QHD
SBA
SGC
SJS
VAT
VNM
VNR
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 27/12/2017 lúc 03:37:19(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 27/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DMC
HGM
TRA
VCG
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 26/12/2017 lúc 05:11:45(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 26/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IDV[/quote]
VNE[/quote]
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 25/12/2017 lúc 03:45:50(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 25/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FDT
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 22/12/2017 lúc 05:38:12(UTC)
 
Originally Posted by: Client24489 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 20/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SBV
DHP


Dữ liệu HNX ngày 20.12 nhầm thành Upcom rồi, phiền bạn gửi lại nhé


Bác vào lấy lại dữ liệu giúp em nhé
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 22/12/2017 lúc 04:09:22(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 22/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SFI
PHẠM TRUNG KIÊN Đã gửi: 22/12/2017 lúc 09:53:53(UTC)
 
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 20/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SBV
DHP


Dữ liệu HNX ngày 20.12 nhầm thành Upcom rồi, phiền bạn gửi lại nhé
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 21/12/2017 lúc 05:39:26(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 21/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DPM
TLG
VPI
VSC
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 20/12/2017 lúc 05:16:48(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 20/12:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SBV
DHP

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.