Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
NGUYỄN MAI HỒNG Đã gửi: 16/08/2016 lúc 10:28:19(UTC)
 
Ok. Cảm ơn bạn Lan Hương!
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Đã gửi: 10/08/2016 lúc 11:26:58(UTC)
 
Originally Posted by: Client11094 Go to Quoted Post
Trước kia để tham khảo bảng giá Hnx hay Hsx trong ngày quá khứ nào đó tôi vào "Bảng dữ liệu lịch sử" rồi chọn ngày muốn tham khảo là được. Nay muốn xem thì làm thế nào?


Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của FPTS.

Với giao diện mới, để xem dữ liệu lịch sử, bạn vui lòng truy cập tab Thống kê rồi click vào các tab phụ: Thống kê, thống kê giá, sau đó chọn ngày muốn tham khảo là sẽ có dữ liệu bạn cần xem. Ảnh minh họa như sau:
NGUYỄN MAI HỒNG Đã gửi: 04/08/2016 lúc 02:02:32(UTC)
 
Trước kia để tham khảo bảng giá Hnx hay Hsx trong ngày quá khứ nào đó tôi vào "Bảng dữ liệu lịch sử" rồi chọn ngày muốn tham khảo là được. Nay muốn xem thì làm thế nào?

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.