Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
PHẠM VIỆT DŨNG Đã gửi: 08/05/2015 lúc 02:05:17(UTC)
 
Cảm ơn bạn Hà Đăng Huy. Mình chỉ sợ nó tự động giải chấp ...thì tèo :v
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 08/05/2015 lúc 11:28:15(UTC)
 
Originally Posted by: Pvd Go to Quoted Post
Hôm nay HPG cổ tức 1kVnd + 20%Cp, thưởng 30%Cp.
Hàng mình đã về. Magin 50% (đúng tỉ lệ "được phép"!) nhưng do điều chỉnh giá => tỉ lệ thực thành 75% (vượt mức sử lý 10%!) => thấy lo ngại, hỏi Fpts => Được trả lời:
- Fpts có dịch vụ "cầm cố quyền" để hỗ trợ KH trong tình huống này!

Mình muốn hỏi các bạn NVTV:
- Để sử dụng dịch vụ này có cần làm thủ tục gì không?

Theo mình: nên đưa vào "Hơp đồng dịch vụ Magin" việc sử lý phát sinh "quyền và nghĩa vụ" từ tài chính Magin phát sinh ra => Khi đó phần mềm quản lý hoàn toàn được phép tự động "cầm cố quyền" và "giám sát nghĩa vụ" phát sinh để quản lý minh bạch các điều khoản trong hợ đồng Magin.


Em xin trả lời bác như sau, để sử dụng dịch vụ này thì không cần làm thủ tục gì. Đến cuối ngày hôm nay, hệ thống sẽ tự động sinh ra HĐ cầm cố quyền đối với những hợp đồng rơi vào ngưỡng xử lý do giá CK điều chỉnh giảm.

Trong hợp đồng sử dụng dịch vụ ký quỹ, Trong Khoản 4 điều 2 cũng đã có ghi rõ:
Nếu chứng khoán ký quỹ có phát sinh quyền, làm cho giá của chứng khoán giảm tới mức Xử lý như quy định tại điều 3 của Bản Điều Khoản Chung này, Bên A có quyền quyết định tự thực hiện hoặc không thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán tương ứng với số quyền phát sinh. Trong trường hợp thực hiện giao dịch ký quỹ nhận đảm bảo từ quyền, tiền cho vay sẽ được dùng để thanh toán một phần tiền gốc và lãi của khoản vay liên quan đến số chứng khoán ký quỹ đã có phát sinh quyền đó.
PHẠM VIỆT DŨNG Đã gửi: 08/05/2015 lúc 09:55:48(UTC)
 
Hôm nay HPG cổ tức 1kVnd + 20%Cp, thưởng 30%Cp.
Hàng mình đã về. Magin 50% (đúng tỉ lệ "được phép"!) nhưng do điều chỉnh giá => tỉ lệ thực thành 75% (vượt mức sử lý 10%!) => thấy lo ngại, hỏi Fpts => Được trả lời:
- Fpts có dịch vụ "cầm cố quyền" để hỗ trợ KH trong tình huống này!

Mình muốn hỏi các bạn NVTV:
- Để sử dụng dịch vụ này có cần làm thủ tục gì không?

Theo mình: nên đưa vào "Hơp đồng dịch vụ Magin" việc sử lý phát sinh "quyền và nghĩa vụ" từ tài chính Magin phát sinh ra => Khi đó phần mềm quản lý hoàn toàn được phép tự động "cầm cố quyền" và "giám sát nghĩa vụ" phát sinh để quản lý minh bạch các điều khoản trong hợ đồng Magin.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.