Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
PHÙNG THỊ MINH PHÚC Đã gửi: 02/03/2015 lúc 04:58:26(UTC)
 
Originally Posted by: Client87413 Go to Quoted Post
Theo thông tin từ ủy ban chứng khoán, khả năng sẽ triển khai các sản phẩm phái sinh. Minh thấy một số công ty chứng khoán đã bắt đầu triển khai xây dựng sản phẩm dịch vụ.

Cho mình hỏi sản phẩm phái sinh gồm những loại nào và FPTS hiện tại đã có các sản phẩm phái sinh chưa?Một số sản phẩm phái sinh cho thị trường chứng khoán:
(1) Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) và Hợp đồng tương lai (Futures): Hai loại hợp đồng phái sinh này về cơ bản khá giống nhau.
Hợp đồng tương lai (hoặc Hợp đồng kỳ hạn) chỉ số là hình thức phổ biến nhất được nhà đầu tư sử dụng trên thị trường cổ phiếu.
(2) Hợp đồng quyền chọn (Options): Hợp đồng quyền chọn có hai loại thông dụng nhất là Quyền chọn mua (Call Options) cho phép người nắm giữ có quyền (chứ không phải nghĩa vụ) mua một chứng khoán nhất định (tài sản cơ sở) tại mức giá được định trước trong tương lai; trong khi ở chiều ngược lại, Quyền chọn bán lại cho phép người nắm giữ có quyền được bán chứng khoán đó.
(3) Hợp đồng hoán đổi (Swap): Hợp đồng hoán đổi từng là sản phẩm phái sinh được nhiều Ngân hàng sử dụng rộng rãi trong các nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ.

Hiện tại Ủy ban chứng khoán vẫn trong quá trình hoàn thiện quy định về sản phẩm phái sinh. Khi có quy định cụ thể FPTS sẽ xem xét xây dựng các sản phẩm phái sinh phù hợp theo quy định.

Cảm ơn bạn.
NGUYỄN QUANG TIẾN Đã gửi: 02/03/2015 lúc 04:55:05(UTC)
 
Theo thông tin từ ủy ban chứng khoán, khả năng sẽ triển khai các sản phẩm phái sinh. Minh thấy một số công ty chứng khoán đã bắt đầu triển khai xây dựng sản phẩm dịch vụ.

Cho mình hỏi sản phẩm phái sinh gồm những loại nào và FPTS hiện tại đã có các sản phẩm phái sinh chưa?


Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.