Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
Phòng Môi Giới Đã gửi: 31/12/2015 lúc 04:54:14(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 31/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LM8
SEB
Phòng Môi Giới Đã gửi: 30/12/2015 lúc 04:10:41(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 30/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
PNJ
Phòng Môi Giới Đã gửi: 29/12/2015 lúc 04:37:31(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 29/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APP
CNG
PJT
QHD
SED
VCM
VMC
Phòng Môi Giới Đã gửi: 28/12/2015 lúc 04:16:33(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 28/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh giá

DNC
DPM
PGC
TIC
Phòng Môi Giới Đã gửi: 25/12/2015 lúc 03:48:30(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 25/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAM
PDB
TJC
Phòng Môi Giới Đã gửi: 24/12/2015 lúc 03:46:13(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 24/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới Đã gửi: 23/12/2015 lúc 04:17:06(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 23/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGF
BMP
TNT
VIP
Phòng Môi Giới Đã gửi: 22/12/2015 lúc 04:32:43(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 22/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh

BMC
GDT
HCM
TMS
Phòng Môi Giới Đã gửi: 21/12/2015 lúc 04:14:31(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 21/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 21/12/2015:

B82
BCI
PHR
PTS
Phòng Môi Giới Đã gửi: 18/12/2015 lúc 04:06:08(UTC)
 
Dữ liệu giá ngày 18/12/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHS
DPR
ICG
SBT

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.