Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 25/08/2014 lúc 04:17:47(UTC)
 
Bạn nhấn chuột phải, rồi chọn save target as rồi save về máy nhé, vì đó là file txt, không phải file exel
PHẠM VĂN ĐÔNG Đã gửi: 23/08/2014 lúc 09:53:31(UTC)
 
em vào tải dữ liệu toàn bộ MS mà các anh chị up lên trước đó nó k ra fle excel mà ra như thế này em phải làm thế nào ạ
em cảm ơn!

<Ticker>,<DTYYYYMMDD>,<Open>,<High>,<Low>,<Close>,<Volume>
ADC,20101224,12.83,12.83,1.4,8.79,15300
ADC,20101227,6.74,6.74,6.68,6.68,3200
ADC,20101228,6.55,6.68,6.55,6.68,2400
ADC,20101229,6.62,6.62,6.24,6.24,4200
ADC,20101230,6.24,6.55,6.24,6.55,700
ADC,20101231,6.49,6.49,5.99,6.43,1000
ADC,20110104,6.24,6.24,6.24,6.24,2800
ADC,20110105,6.24,6.24,6.24,6.24,1800
ADC,20110106,6.24,6.24,6.18,6.24,1400
ADC,20110107,6.55,6.68,6.55,6.68,3100
ADC,20110110,7.05,7.05,6.68,7.05,15900
ADC,20110111,7.43,7.43,6.62,6.68,1600
ADC,20110112,6.8,6.8,6.8,6.8,100
ADC,20110113,6.8,6.8,6.43,6.55,4300
ADC,20110114,6.49,6.99,6.43,6.99,8000
ADC,20110117,6.68,6.8,6.68,6.8,200
ADC,20110118,6.87,6.99,6.68,6.8,3000
ADC,20110119,6.87,6.93,6.55,6.55,15700
ADC,20110120,6.99,6.99,6.55,6.55,2600
ADC,20110121,6.55,6.87,6.55,6.87,200
ADC,20110124,7.18,7.18,7.18,7.18,17400
ADC,20110125,7.68,7.68,7.49,7.49,17300
ADC,20110126,7.62,7.62,7.24,7.37,5800

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.