Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
PHẠM LÊ VIỆT Đã gửi: 26/08/2014 lúc 11:35:40(UTC)
 
Cho mình xin toàn bộ dữ lieu Metastock cập nhật nhất với. Cảm ơn nhiều
PHẠM LÊ VIỆT Đã gửi: 26/08/2014 lúc 11:34:15(UTC)
 
Cho mình xin dữ lieu Metastock cập nhật đến ngày gần nhất với. Cảm ơn nhiều
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 11/07/2014 lúc 03:56:17(UTC)
 
Originally Posted by: Thành Trung Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thành Trung Go to Quoted Post
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Gửi bạn dữ liệu toàn bộ đến hết ngày 20/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Sao mình tải dữ liệu toàn bộ này về rồi update các dữ liệu hàng ngày (tiếp theo từ ngày 23/06/2014) sau đó vào mã VNIndex, HNindex, UpcomIndex thì chỉ có dữ liệu từ ngày 23/06/2014 thôi nhỉ ? làm sao để xem được dữ liệu VNIndex, HNindex, UpcomIndex từ trước tới giờ. Nếu có thì gửi lại cho chúng tôi được không, cảm ơn nhiều !


Trong Metastock, bác chọn Open, trong mục Options của bảng Open bác chọn Load Options, rồi chọn 'Prompt for Dates when chart is opened' là được ạMình có làm theo hướng dẫn của bạn rồi nhưng đó chỉ như là chế độ chọn hiển thị thôi (chế độ hiển thị bao nhiêu phiên giao dịch và chế độ hiển thị giao dịch từ ngày nào tới ngày nào). Mình có chọn 500 phiên giao dịch hay chọn hiển thị ngày giao dịch từ năm 2013 tới hiện tại rồi nhưng dữ liệu của riêng VNIndex, HNindex, UpcomIndex chỉ hiện thị từ ngày 23/06/2014 :(


Bác thử import lại theo các dữ liệu sau nhé, dữ liệu toàn bộ đến ngày 30/06/2014

Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Dữ liệu giá toàn bộ đến ngày 30/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
ĐINH VĂN TRUNG Đã gửi: 11/07/2014 lúc 01:35:37(UTC)
 
Có ai giúp mình được không vậy
ĐINH VĂN TRUNG Đã gửi: 11/07/2014 lúc 01:34:09(UTC)
 
Có ai giúp mình với
ĐINH VĂN TRUNG Đã gửi: 10/07/2014 lúc 04:58:05(UTC)
 
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thành Trung Go to Quoted Post
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Gửi bạn dữ liệu toàn bộ đến hết ngày 20/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Sao mình tải dữ liệu toàn bộ này về rồi update các dữ liệu hàng ngày (tiếp theo từ ngày 23/06/2014) sau đó vào mã VNIndex, HNindex, UpcomIndex thì chỉ có dữ liệu từ ngày 23/06/2014 thôi nhỉ ? làm sao để xem được dữ liệu VNIndex, HNindex, UpcomIndex từ trước tới giờ. Nếu có thì gửi lại cho chúng tôi được không, cảm ơn nhiều !


Trong Metastock, bác chọn Open, trong mục Options của bảng Open bác chọn Load Options, rồi chọn 'Prompt for Dates when chart is opened' là được ạMình có làm theo hướng dẫn của bạn rồi nhưng đó chỉ như là chế độ chọn hiển thị thôi (chế độ hiển thị bao nhiêu phiên giao dịch và chế độ hiển thị giao dịch từ ngày nào tới ngày nào). Mình có chọn 500 phiên giao dịch hay chọn hiển thị ngày giao dịch từ năm 2013 tới hiện tại rồi nhưng dữ liệu của riêng VNIndex, HNindex, UpcomIndex chỉ hiện thị từ ngày 23/06/2014 :(
ĐINH VĂN TRUNG Đã gửi: 10/07/2014 lúc 04:43:48(UTC)
 
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thành Trung Go to Quoted Post
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Gửi bạn dữ liệu toàn bộ đến hết ngày 20/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Sao mình tải dữ liệu toàn bộ này về rồi update các dữ liệu hàng ngày (tiếp theo từ ngày 23/06/2014) sau đó vào mã VNIndex, HNindex, UpcomIndex thì chỉ có dữ liệu từ ngày 23/06/2014 thôi nhỉ ? làm sao để xem được dữ liệu VNIndex, HNindex, UpcomIndex từ trước tới giờ. Nếu có thì gửi lại cho chúng tôi được không, cảm ơn nhiều !


Trong Metastock, bác chọn Open, trong mục Options của bảng Open bác chọn Load Options, rồi chọn 'Prompt for Dates when chart is opened' là được ạ


Mình có làm theo hướng dẫn của bạn rồi nhưng đó chỉ như là chế độ chọn hiển thị thôi (chế độ hiển thị bao nhiêu phiên giao dịch và chế độ hiển thị giao dịch từ ngày nào tới ngày nào). Mình có chọn 500 phiên giao dịch hay chọn hiển thị ngày giao dịch từ năm 2013 tới hiện tại rồi nhưng dữ liệu của riêng VNIndex, HNindex, UpcomIndex chỉ hiện thị từ ngày 23/06/2014 :(
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 10/07/2014 lúc 04:11:49(UTC)
 
Originally Posted by: Thành Trung Go to Quoted Post
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Gửi bạn dữ liệu toàn bộ đến hết ngày 20/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Sao mình tải dữ liệu toàn bộ này về rồi update các dữ liệu hàng ngày (tiếp theo từ ngày 23/06/2014) sau đó vào mã VNIndex, HNindex, UpcomIndex thì chỉ có dữ liệu từ ngày 23/06/2014 thôi nhỉ ? làm sao để xem được dữ liệu VNIndex, HNindex, UpcomIndex từ trước tới giờ. Nếu có thì gửi lại cho chúng tôi được không, cảm ơn nhiều !


Trong Metastock, bác chọn Open, trong mục Options của bảng Open bác chọn Load Options, rồi chọn 'Prompt for Dates when chart is opened' là được ạ
ĐINH VĂN TRUNG Đã gửi: 10/07/2014 lúc 03:01:21(UTC)
 
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Gửi bạn dữ liệu toàn bộ đến hết ngày 20/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Sao mình tải dữ liệu toàn bộ này về rồi update các dữ liệu hàng ngày (tiếp theo từ ngày 23/06/2014) sau đó vào mã VNIndex, HNindex, UpcomIndex thì chỉ có dữ liệu từ ngày 23/06/2014 thôi nhỉ ? làm sao để xem được dữ liệu VNIndex, HNindex, UpcomIndex từ trước tới giờ. Nếu có thì gửi lại cho chúng tôi được không, cảm ơn nhiều !
Phòng Môi Giới Đã gửi: 20/06/2014 lúc 03:51:16(UTC)
 
Gửi bạn dữ liệu toàn bộ đến hết ngày 20/06/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.