Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
HÀ ĐĂNG HUY Đã gửi: 24/01/2014 lúc 11:21:44(UTC)
 
Kính gửi khách hàng TLH: Báo cáo cập nhật - 23/01/2014

Một số điểm cần lưu ý:
- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2013 đạt 2.174 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng. Dự báo cả năm 2013, TLH sẽ đạt 2.850 tỷ đồng doanh thu thuần và 145 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 81,1% kế hoạch doanh thu, vượt 43,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 khả quan chủ yếu do TLH hoàn nhập dự phòng tài chính khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (PHT) và đến từ thu nhập khác.
- Nhà máy thép hình Bắc Nam đã được hoàn thành trong tháng 12/2013, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 2/2014 sẽ giúp TLH cung cấp trực tiếp các sản phẩm thép hình cỡ lớn mà không phải nhập khẩu như trước đây, giúp TLH cải thiện lợi nhuận gộp trong thời gian tới.
- Theo ước lượng, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của TLH có thể đạt 95 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận gộp được cải thiện khi nhà máy thép hình Bắc Nam đi vào hoạt động trong tháng 2/2014. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 2,8%.
- TLH hầu như không vay dài hạn. Việc đầu tư xây dựng nhà máy, mua máy móc thiết bị chủ yếu đến từ nguồn vốn chủ sở hữu, giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động cho TLH khi nền kinh tế biến động tiêu cực.

Khuyến nghị:

Hiệu quả hoạt động của TLH giảm dần trong 3 năm gần nhất do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường xây
dựng và bất động sản không khởi sắc. Bện cạnh đó, do không có quy trình sản xuất khép kín và kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng lớn nên tỷ suất lợi nhuận gộp của TLH thời gian qua không cao và có xu hướng giảm. Tình hình sẽ khả quan hơn trong năm 2014 khi đi vào vận hành nhà máy thép hình Bắc Nam và nhận
được nguồn vồn lưu động không lãi suất từ các cổ đông sáng lập. Với những dự báo thận trọng, lợi nhuận sau thuế của TLH năm 2014 là 95 tỷ đồng tương ứng với EPS 1.270 VND/cổ phiếu. Chúng tôi đánh giá khả quan đối với cổ phiếu TLH và khuyến nghị MUA trong năm 2014. Mức giá mục tiêu trong cho năm 2014 là 10.200 VND tương ứng với P/E forward 2014 là 8.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.