Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
PHẠM VIỆT DŨNG Đã gửi: 13/11/2013 lúc 11:24:08(UTC)
 
Originally Posted by: Pvd Go to Quoted Post
Mình giao dịch bằng máy tính ở nhà. Thực tế phần mềm đã đủ các công cụ dịch vụ rồi cho nên rất ít khi mình vào hòm thư liên lạc cá nhân. Cách tháng hoặc hai tháng mới vào xem và để lưu bảng cân đối tổng kết tài khoản (tiền và CK) một lần là đủ. Cho nên nhiều khi cũng lăn tăn liệu có sơ xuất gì không khi mà nhỡ Fpts cần liên lạc với khách hàng cần liên lạc gấp ?!
Cho nên mình nghĩ - giá như thay vì các thông tin hiện đang gửi vào hòm thư riêng của khách hàng Fpts gửi luôn vào hộp "My Ibox" trong EzDiscuss này. Bởi vì phần mềm của nó luôn có phiếu nhắc tin nên dù không mở Inbox thì có tin mới khách hàng biết ngay rồi.
Chí ít thì việc khách hàng có thể đăng ký hòm thư nhận tin có thể được chọn đăng ký EzDiscuss/My Inbox làm nơi nhận tin từ Fpts ?!
Mình nhờ các bạn nhân viên Fpts chuyển lời đè nghị này lên các xếp nha!
happy Cảm ơn nhiều nhiều!


Riêng về vấn đề bảo mật thông tin tài khoản cá nhân - nếu Fpts cho rằng không đảm bảo hoặc khách hàng thấy cần và yêu cầu thì riêng báo cáo tài khoản hàng tháng vẫn gửi theo đường Mail như cũ còn các thông báo, thông tin chung như tư vấn, thay đổi tỉ lệ Magin, yêu cầu làm lại hợp đồng, thiết bị Security hết hạn chẳng hạn => gửi thông tin qua "My Ibox".
PHẠM VIỆT DŨNG Đã gửi: 13/11/2013 lúc 11:09:00(UTC)
 
Mình giao dịch bằng máy tính ở nhà. Thực tế phần mềm đã đủ các công cụ dịch vụ rồi cho nên rất ít khi mình vào hòm thư liên lạc cá nhân. Cách tháng hoặc hai tháng mới vào xem và để lưu bảng cân đối tổng kết tài khoản (tiền và CK) một lần là đủ. Cho nên nhiều khi cũng lăn tăn liệu có sơ xuất gì không khi mà nhỡ Fpts cần liên lạc với khách hàng cần liên lạc gấp ?!
Cho nên mình nghĩ - giá như thay vì các thông tin hiện đang gửi vào hòm thư riêng của khách hàng Fpts gửi luôn vào hộp "My Inox" trong EzDiscuss này. Bởi vì phần mềm của nó luôn có phiếu nhắc tin nên dù không mở Inbox thì có tin mới khách hàng biết ngay rồi.
Chí ít thì việc khách hàng có thể đăng ký hòm thư nhận tin có thể được chọn đăng ký EzDiscuss/My Inbox làm nơi nhận tin từ Fpts ?!
Mình nhờ các bạn nhân viên Fpts chuyển lời đè nghị này lên các xếp nha!
happy Cảm ơn nhiều nhiều!

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.