Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Thêm BBCode Tags
Màu chữ: Cỡ chữ:
Tùy chọn:
  • Đính kèm tập tin?
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
NGUYỄN VĂN DŨNG Đã gửi: 17/07/2013 lúc 10:20:33(UTC)
 
Theo báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia thì năm 2012 là năm mà các ngành có hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp nhất trong vòng 5 năm qua (giai đoạn 2008 ~ 2012).

Nếu tính khu vực doanh nghiệp phi tài chính thì ROA năm 2012 là 4.4% (chỉ hơn nửa so với năm 2010 ở mức 8.6% và thấp hơn so với mức 5.7% của năm 2011). ROE cũng tương tự (11.8% so với mức 22.2% năm 2010 và 15.1% năm 2011)

Những ngành có ROE giảm mạnh nhất là:
- Xây dựng - xây lắp, Vật liệu xây dựng: ROE 2012 là 1%, so với mức 18% của năm 2008, 21% năm 2010
- Xi măng: ROE 2012 là 4% so với 11% của 2008 và 6% của 2010. Nhưng Xi măng có lẽ là ngành duy nhất mà ROE 2012 lớn hơn ROE 2011 (ROE 2011 là 3%)
- Ngành Bất động sản cũng chứng kiến sự suy giảm rõ rệt trong hai năm 2011, 2012 (7%) so với những năm trước đó (22% và 26% của năm 2009, 2010)
Ngành xây dựng, xi măng, bất động sản thường có dư nợ vay rất cao, trong bối cảnh lãi suất vay cao như 2 năm vừa qua và thị trường bất động sản trầm lắng thì hiệu quả kinh doanh kém là điều dễ hiểu.

Ngành hàng tiêu dùng là ngành có mức suy giảm ROE ít nhất, và vẫn đạt ở mức cao (20% năm 2012)


Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.